Tuesday, January 27, 2015

Eesti röövlindude seire 2014


2014. aastal jätkas Eesti Ornitoloogiaühingu röövlinnutöörühm röövlindude arvukuse ja sigimisedukuse seiret. Projekti eesmärgiks on kolme linnuseltsi (haukaliste Accipitriformes, pistrikuliste Falconiformes, kakuliste Strigiformes) seisundi jälgimine. Seireprojekt on praegusele lähedases mahus olnud käigus alates 1988. aastast ning Eesti riiklikku keskkonnaseire programmi kuulunud aastast 1994. Röövlinnustikku jälgiti 15 üle Eesti paikneval seirealal. Kahele enam ohustatud liigile – kanakullile ja kassikakule – pöörati suuremat tähelepanu ka väljaspool seirealasid. Kokku leiti 526 röövlindude pesitsusterritooriumi mis kuulusid 18 liigile (s.h. 11 liiki haukalisi, 2 liiki pistrikulisi ja 5 liiki kakulisi).

Suurel määral putukatest sõltuval herilaseviul ja lõopistrikul jäi jaheda ja vihmase algusega suve tõttu arvukus madalamaks kui eelmisel aastal, kuid see ületas siiski keskmise taseme. Pisinärilistest toituval hiireviul, tuuletallajal, roo- ja soo-loorkullil jäi arvukus samuti mullusest väiksemaks, kuid ei langenud pikaajalisest keskmisest tasemest allapoole. Väike-konnakotka, raudkulli ja värbkaku arvukus püsib keskmisel tasemel, välja-loorkulli arvukus on jätkuvalt väga madal.

 Värbkakk (Glaucidium passerinum) / Valeri Štšerbatõh

Väike-konnakotkas (Aquila pomarina) / Mati Kose

Seevastu eelmine soe ja lumevaene talv mõjus soodsalt meil aastaringselt esinevale händ- ja kodukakule, kellel tõusid nii arvukus kui sigimisedukus. Märkimisväärne on vöötkaku kolme pesakonna leid pärast möödunud talvel toimunud rohkearvulist sisserännet.

 Vöötkakk (Surnia ulula) / Luke Massey

Avastati 14 seni teadmata kanakulli pesitsusterritooriumi ning leiti 31 uut pesa. Edukalt pesitsevaid kanakullipaare oli küll vähem, kuid poegi kurnades keskmisest rohkem.

Kassikakke otsiti kaitsealadel läbi viidud linnuinventuuride käigus ning 15 potentsiaalselt sobival alal. Kokku leiti tänavu Eestist 18 selle haruldase kaku poolt asustatud pesitsusterritooriumi, kuid registreeriti vaid kolm pesitsuskatset, mis kõik olid õnneks edukad.
No comments:

Post a Comment