Thursday, March 31, 2011

ESTONIA – the heart of European Wildlife

Trükise leiad siit...
Click here to see the brochure...
Klikkaa tästä esitteeseen...

Publisher: Läänemaa Turism MTÜ
Copyright (Design and Text): Tuuli Mann, Marika Mann


Läänemaa Turism MTÜ tellimusel on valminud inglise keelne trükis ESTONIA – the heart of European Wildlife. Esmakordselt tutvustatakse Eesti loodusväärtusi pilguga väljastpoolt sissepoole e. käsitletud alateemade juures on tähelepanu all liigid ja elupaigad, mis mujal Euroopas on kadumas või puuduvad. Selline lähenemine aitab meil eristuda ja toob välja põhjused, miks loodushuviline mujalt maailmast peaks just Eestit külastama. Tegemist on turundustrükisega, trükise intrigeeriv pealkiri on igati õigustatud ja sisuga kooskõlas.

In NGO Läänemaa Tourism order, a brochure named ESTONIA - the heart of European Wildlife has been completed. For the first time the value of Estonian wildlife is made clear to people outside the country. Various sub-topics are discussed including a focus on certain species and habitats that are disappearing or absent elsewhere in Europe. This approach helps us to differentiate ourselves and highlight the reasons why nature enthusiasts from around the world should visit Estonia. This is a commercial brochure, and the intriguing title is fully justified by the contents.


Trükise valmimine on hea näide koostööst. Kuigi Läänemaa Turism on trükise
tellija, leiti läbirääkimistel koostajatega, et terviklikuma tulemuse saavutamiseks tuleb käsitleda väljaandes kogu Eesti loodusrikkusi. Lääne maakonnale on pühendatud eraldi lehekülg ja seegi on tervikpildi juures loogiline, sest maakond tuleb esile oma liigendunud rannajoone ning massilise linnurändega igal kevadel ja sügisel.

This brochure is a good example of collaboration. Although NGO Läänemaa Tourism ordered the brochure, by working with knowledgeable companies to put the brochure together the result is more complete and mentions all the natural riches of Estonia. A separate page is dedicated to Lääne county which makes sense because the county is important for its coastline and the massive bird migration every spring and autumn.


Trükise koostasid Marika Mann ja Tarvo Valker ning kujundas Tuuli Mann.

Trükis valmis PRIA Leader projekti „Maaturismi turundamine ja arendamine
Läänemaal“ raames.

The brochure was prepared by Marika Mann and Tarvo Valker and designed by Tuuli Mann.

This brochure was made through PRIA Leader Project “Marketing and development of rural tourism in the West-Estonia".


Estonian Nature Toursi tegevjuhi Marika Manni intervjuud trükise teemadel Vikerhommikus 4.aprillil ning Ilmaparandaja saates KUKU Raadios 9.aprillil (Intervjuu algab 28 minutit 25 sekundit).

Täname kõiki häid abilisi!
Thanks to all those who helped with this project.

Friday, March 18, 2011

Tim Appleton, co-organiser of The British Birdwatching Fair (Birdfair) visited Estonia


Photo: Tim Appleton / David Hasell

Tim Appleton - co-organiser of the world’s most reputed birdwatching fair, known by most people simply as The Birdfair - visited Estonia last week for a short vacation. The aim of Tim and his friends’ vacation was to see wintering in Estonia, but relatively rare in Europe, the Steller's Eider. They watched birds at Läane County and at Saaremaa and despite the bad weather conditions saw Steller's Eider, Three-toed Woodpecker, Pygmy Owl, Black Woodpecker, Nutcracker, tens of White-tailed Eagles, Snow Buntings, Waxwings, as well as Elk, Roe Deer, foxes and many other interesting species. Red Kite who is a rare vagrant in Estonia, was observed
as well. They saw more than 60 bird species in four days here.


Photo: Black Woodpecker / Musträhn / Tarvo Valker

Beside the birdwatching our wintery weather also offered excitement - snowy and icy roads were an interesting experience for many. They were very satisfied with Estonian Nature Tours organization and Tarvo Valker’s guide service. As usual, they were surprised by the good level of our accommodation and catering. Tim and his friends will definitely come back to Estonia at warmer times.


Photo: Eight in a row / Kaheksa rivis / David Hasell

Tim Appleton said that the Birdfair is also the world's largest ecotoursim fair. In addition to very good tour guide services, Tim also respects the involvement of local community in tourism services. Estonian Nature Tours will always offer our customers the opportunity to eat freshly prepared authentic Estonian food at local farms or a scenic picnic. Such an experience has been an undisputed gem of our trips and it was during this trip with Tim as well.


Photo: Birdwatching / Linnuvaatlus / David Hasell

Estonian Nature Tours has visited the Birdfair from the year 2003 and the last 3 years we participated at the fair with our stand. Here we have been able to show people what Estonia is like in terms of the habitats and wildlife as well as what our roads, hiking trails, hides and towers are like and show people our products.

Interview with Tim Appleton in Postimees newspaper
Interview translation by Estonian Nature Tours
Client comments from year 2003
Our philosophy

Birdfairi peakorraldaja Tim Appleton külastas Eestit

Möödunud nädalal viibis Eestis lühiajalisel puhkusel maailma mainekaima linnuturismimessi Birdfair peakorraldaja Tim Appleton. Timi ja ta sõprade puhkusereisi eesmärgiks oli ära näha meil talvituv, kuid Euroopas võrdlemisi haruldane kirjuhahk. Linde vaadeldi Läänemaal ja Saaremaal. Vaatamata halbadele ilmaoludele presenteerisid end hästi kirjuhahk, laanerähn, musträhn, värbkakk, mänsak, kümned merikotkad, hangelinnud, siidisabad aga ka põdrad, metskitsed, rebased jpt. huvitavad liigid. Muuhulgas kohati ka Eestis eksikülalisena esinevat puna-harksaba. Kokku kohati nelja päeva jooksul üle 60 linnuliigi.

Intervjuu Tim Appletoniga PostimehesPhoto: Three-toed Woodpecker / Laanerähn / Tarvo Valker

Linnuvaatluse kõrval pakkus elevust ka meie talvine ilm, lumes ja jäistel teedel ukerdamine oli paljudele huvitav kogemus. Estonian Nature Toursi korralduse ja Tarvo Valkeri giiditeenusega jäädi väga rahule. Nagu ikka, oldi üllatunud meie majutuskohtade ja toiltustamise heast tasemest. Tim ja ta sõbrad tulevad kindlasti tagasi soojemal ajal.


Photo: The View / Vaade / David Hasell

Birdfair on Tim Appletoni sõnul ühtlasi ka maailma suurim ökoturismimess. Tim peab lisaks heale giiditeenusele väga lugu ka kohaliku kogukonna kaasamisest turismiteenustesse. Estonian Nature Tours pakub alati oma klientidele võimalust süüa värskelt valmistatud ehedat Eesti toitu kohalikus talus või looduskaunil piknikuplatsil. Selline elamus on olnud vaieldamatult pärliks meie reisidele ja oli seda ka nüüd.


Photo: Lunch / Lõuna / David Hassell

Estonian Nature Tours on külastanud Birdfairi juba 2003.a. alates, viimased 3 aastat oleme messil osalenud oma ständiga. Messitöö ei ole kunagi piirdunud vaid enda toodete tutvustamisega, palju olulisem on olnud selgitada külastajatele, millised loodusväärtused on Eestis olemas ning millised on meie teed, matkarajad ja vaatetornid.


Robin Macdonald - Snow scene Saaremaa, oil on board / Robin Macdonald - Lumine Saaremaa, õlimaal
http://www.robinmacdonald.co.uk/

Klientide kommentaare alates aastast 2003 saab lugeda siin

Meie filosoofia

Thursday, March 17, 2011

Linnuvaatlus õpetab tundma loodust


Suur-laukhaned varahommikuses rabas / Tarvo Valker

Eestlane on end alati linnurahvaks pidanud. Küllap oleme kõik lugenud ennemuistseid jutte, kus positiivsed kangelased oskasid lindude keeles rääkida. Kevadine rändlindude ootamine oli meie maarahvale suure tähendusega. Lõokesed muutsid soojaks lõuna, pääsukesed päeva, ööbikud tõid kohale öösooja. Linnud ümbritsevad meid peaaegu kõikjal ja linnuvaatlus on kahtlemata elamus. Lindude ja nende elupaikade tundmaõppimine looduses täidab sarnast eesmärki koolitunniga, kuid on sageli palju tulemuslikum. Loodusharidusliku eesmärgiga linnuretk avardab ka täiskasvanute silmaringi, olles uudne vaheldus tubastele seminaridele.

Tänases kiirustavas maailmas võõrandume varahommikusest ärkamisest ja loodusetundmisest üha enam. Ometi on maailmas miljoneid inimesi, kellele on linnuvaatlus väga populaarne hobi või lausa kirg. Eesti on Euroopas tuntud kui väga hinnatud linnuvaatluskoht. Kuna Eesti paikneb arktiliste veelindude Ida-Atlandi rändeteel, rändab läbi meie rannikuvete igal kevadel ja sügisel miljoneid veelinde. Aprillikuu varahommikutel rõkkab metsaalune lindude laulust ning põldudel võib kohata metskitsi, sigu, põtru ja rebaseid. Matsalu ligi 3000 hektari suurused rooväljad muutuvad eriti atrak-tiivseteks mai- ja juunikuu õhtutel, kui pudelisse puhumist meenutava hüübi hüüetele siristavad lakkamatult taustaks roo-ritsiklinnud. Suvel linnud pesitsevad ja on peidulise eluviisiga. Septembri-kuus muutub aga meie “kuremaakond” Läänemaa rändeaegseks peatuspaigaks tuhandetele sookurgedele. Õhtuti mõne tunni jooksul vaadelda lahe äärde kogunemas üle viie tuhande sookure on elamus, mis ei unune iial.

Kas teadsid, et...

• Eesti on üks vähestest riikidest Euroopas, kus võib vaadelda 8 erinevat rähniliiki!
• Eestis pesitseb neli korda rohkem händkakkusid ja kuus korda rohkem valgeselg-kirjurähne kui Poolas.
• Eesti ühes rahvuspargis võib pesitseda rohkem valgeselg-kirjurähne kui terves Rootsis kokku!
• 1997.a. mais loeti Põõsaspeal rändevaatluste ajal ühe ööpäeva jooksul kokku miljon arktilist veelindu.
• Ligemale 10% kogu Euroopa sookurgede populatsioonist peatub igal sügisel Eestis.Mis on linnuvaatlus?

Linnuvaatlus on lindude jälgimine erinevates elupaikades ja erineval moel. Linde võib vaadelda metsas või rannikul jalutades, päikesetõusu- ja loojangu ajal, aga ka keset päeva või koguni öösel. Linde saab vaadelda koduaias ja välismaal reisides, üksinda ja sõpradega, teadustööd tehes või hobikorras. Algajad vaatlevad linde liigi määramise eesmärgil, spetsialistid osalevad loendus- ja uurimusprojektides. Suur osa inimesi vaatlevad linde elamuse saamise eesmärgil. Paljud otsivad haruldasi linnuliike ja võistlevad omavahel. Lindude vaatlemise muudab atraktiivseks õige optika kasutamine.

Estonian Nature Tours tegevjuhi Marika Manni artikkel Postimees Koolituse Extras

Saturday, March 12, 2011

Eesti metsade eest


Läänetaiga mets / Mati Kose

Estonian Nature Tours hoolib Eesti metsast ning annab edasi Eesti metsade eest üleskutse:

Head Eesti inimesed!

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) kuulutas aasta 2011 Rahvusvaheliseks Metsa-aastaks, mille eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust metsade olulisusest ühiskonnale, säästlikust metsamajandusest ja looduskaitsest. Mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja seal elunevast loomastikust. Üle poole Eesti maismaast on kaetud metsaga. Tänu metsadele on Eestimaa loodus liigirikas. Mets on meie kultuuri ja sotsiaalse identiteedi ning inimeste igapäevaelu loomulik osa. Kahjuks ei majandata hetkel veel Eesti metsi jätkusuutlikult, ohustades sellega tulevaste põlvkondade võimalusi nautida metsade hüvesid.

Eesti Riigikogu otsustas "tähistada" rahvusvahelist metsa-aastat omapoolse panusega: menetlusse võeti „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“ eelnõud. Riigikontroll andis sellele arengukava eelnõule väga kriitilise hinnangu:

"Riigikontrolli hinnangul on arengukava sisu olulisel määral vastuolus selle põhieesmärkidega, kuna raiemahtude suurendamine, raiet lubavate tingimuste lõdvendamine ja raievanuste alandamine ei paranda ühelgi viisil metsade jätkusuutlikku majandamist, keskkonda ja selle kaitsmist ega kindlusta metsasektorile pikaajalist tulu.

Riigikontroll peab vajalikuks juhtida tähelepanu arengukava eelnõu järgmistele puudustele:

a) arengukava eelnõus on riikliku metsainventuuri (SMI) andmeid tõlgendatud vääralt;

b) raiemahtude suurendamiseks kavandatud raievanuste alandamise ja raietingimuste leevendamise ettepanekuid ei ole analüüsitud;

c) raiemahtude suurendamine kahjustab riigimetsa jätkusuutlikku majandamist;

d) eelnõu on vastuolus Eesti ja ELi looduskaitse eesmärkidega. "

Vaatamata Riigikontrolli hinnangule võttis Riigikogu 15.veebruaril 2011 vastu „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“. Poolt hääletas 49 saadikut ja vastu 6 saadikut.

Head inimesed! Palun aidake peatada Eestimaa metsade hävitamine!

Palun tutvuge lisatud Riigikontrolli dokumentidega. http://www.riigikontroll.ee/tabid/206/Audit/2152/Area/15/language/et-EE/Default.aspx#results

Andke oma allkiri, et Riigikogu tühistaks oma otsuse, millega kinnitati „Eesti metsanduse arengukava aastani 2020“. Soovime, et Keskkonnaministeerium valmistaks ette uue arengukava eelnõu, mis tugineb tegelikele lähteandmetele ja arvestab Riigikontrolli, Eesti kodanike ja erinevate huvigruppide arvamuste ning ettepanekutega.

Allkirja andmise koht on siin:
http://petitsioon.ee/eesti-metsa-kaitseks/

Loe veel: http://metsad.vikerkaaresild.org/

Wednesday, March 2, 2011

Tourest 2011 kinkekaardi võitja on selgunudEstonian Nature Tours osales suurimal kodumaisel turismimessil Tourest 2011. Viisime külastajate seas läbi ka väikese küsitluse, millele vastas enam kui 300 inimest vanuses 9-78 eluaastat. Küsitluses osalenute vahel loosisime välja kinkekaardi 70 EUR väärtuses. Võitjaks osutus MERLE SILLA. Palju õnne!

Küsimustik sisaldas valikvastustega teadmiste kontrolli Eestimaa looduse kohta ning uuris samas ka eestlaste eelistusi loodusreiside osas. Kõige paremad olid külastajate teadmised selle kohta, kas Eesti on teiste Euroopa riikidega pigem hästisäilinud loodusega riik, millele vastasid jaatavalt pea kõik vastanud. Üsna hästi on eestlased kursis ka Eestimaa Looduse Fondi vapiloomaga – 90% inimestest arvas, et selleks on lendorav.

Küsitlusest selgus ka, et meie looduse suuri vaatemänge on kogenud väga vähesed eestlased. Küsimustele, kas oled kunagi looduses oma silmaga näinud rohunepi või tedremängu, karu, hunti, enam kui 5 000 sookurge korraga või 50 000 valgepõsk-laglet vastas jaatavalt alla viiendiku. Ka kobrast oli looduses kohanud alla poole vastanutest. Samal ajal on eestlaste soov looduselamusi saada väga suur – koguni 97% inimestest leidis, et eelmainitud looduselamuste kogemiseks oleksid nad valmis osalema tasulisel elamusmatkal.

Täname kõiki küsimustikule vastanuid ja loodame Teid kohata meie matkadel juba sel aastal!

Travel Fair Tourest 2011

Estonian Nature Tours participated in the largest domestic travel fair, Tourest 2011, which was held in Tallinn for the 20th time. We carried out a small survey which was responded to by more than 300 people aged between 9-78 years. The questionnaire contained multiple-choice questions to assess Estonians knowledge of nature, while it also examined Estonians preferences of the nature tours in our programme. The visitors demonstrated a consensus of opinion that compared to other European countries, Estonia has managed to preserve a greater percentage of its natural habitats, to which all respondents answered in the affirmative. Estonians are quite well aware of the Estonian Fund for Nature heraldic animal - 90% of people thought that this is a flying squirrel.

The survey also showed that, our nature's great spectacles have been experienced by very few Estonians. To questions asking whether they had seen the wild Great Snipe, or Black Grouse, bear, wolves, more than 5 000 Cranes at the same time or 50 000 Barnacle Geese, less than a fifth answered yes. Also, less than half of the respondents had observed beavers in the wild. At the same time, the desire for nature experiences is very high among Estonians – 97% of people felt that they would participate in a paid nature trip.

Thanks to all who answered the questionnaire, and we hope to meet you in our trips this year!