Monday, August 9, 2010

Pressiteade

Eesti loodusturismi tippsündmus 2010.

Reisikorraldaja Estonian Nature Tours kutsel viibis sel kevadel 8 päeva
Eestis BBC Wildlife’i Magazine ajakirjanik Ben Hoare. Maailma mainekama
loodusajakirja ajakirjanikule sai osaks võimalus testida meie uhiuut
reisipaketti Mammal Watching in Estonia. Tutvumisreis osutus üliedukaks,
Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis veedetud aja jooksul nähti lendoravat,
kährikuid, karusid, metssigu, kopraid ja hulganisti värskeid hundi, karu ja
ilvese jälgi ning huvitavaid linnuliike nagu teder, metsis, laanepüü,
rohunepp, kuldhänilane jpt. Kohalikud eksperdid Triin Ivandi ja Bert Rähni
ning Eesti tippspetsialistid Uudo Timm, Remek Meel ja Tarvo Valker avaldasid oma teadmiste ning oskustega sügavat muljet.

Tutvumisreisi tulemusena ilmutatud 4-leheküljelist artiklit koos perfektselt ülesehitatud lisateabega (kuidas Eestisse saada, kust Eesti kohta infot ammutada, milliseid loomaliike kuidas ja millal saab vaadelda, kes müüvad
reise Eestisse jne.) saavad alates 5. augustist lugeda enam kui 350 000
loodushuvilist Suurbritannias ja mujal maailmas. Artiklis mainitakse ära
probleeme seoses lendorava elupaikade kaduvusega ning avaldatakse lootust,
et organiseeritud loomavaatlustuurid aitavad probleeme avalikustada ka
väljaspool riigi piire. See omakorda aitab survestada kohalikke otsuseid.
Siinkohal tuleb ilmekalt välja koostöö vajadus Eesti loodusturismi
ettevõtjate, tipptasemel ekspertide ja kohalike looduskaitsjatega.
Metsatüübid, kus see äärmiselt armas ja maailmas haruldane imetaja elab,
vajavad läbimõeldud majandamisotsuseid juba täna.

Artiklile juhitakse tähelepanu ajakirja esikaanel ning koduleheküljel,
ajakiri viitab kõige muu hulgas ka Eestile kui ühele kõige ilusama loodusega
maale Euroopas. Samuti kiidetakse meie majutusasutuste, toidu ja
infrastruktuuri taset.

www.mammalwatching.com kodulehe haldaja Jonathan Hall, kes samuti meie
kutsel kevadel Eestit külastas, peab aga Eestit vaieldamatult üheks parimaks
kui mitte kõige paremaks loomavaatlusmaaks Euroopas!

Mammal Watching in Estonia on reisikorraldaja uudistoode, mida hakatakse
müüma Euroopa sihtturgudel juba sel sügisel. 8-päevase reisipaketi
valmimisele on kaasa aidanud mitmed väga head koostööpartnerid, ideest
teostuseni kulus 3 aastat.

Tutvumisreise kaasrahastati EL toetusfondidest. Estonian Nature Tours
taotles EAS-lt 2008.a. augustil turundustoetust. Projekti "Linnuvaatlus- ja
loodusreisid" kogumaksumus on 1 292 900 krooni, millest taotletava toetuse
moodustab 646 450 krooni. Projekti kestvus on 3 a.. Turundusprojekti
eesmärgiks on firma visiooni täitumine ehk firma tuntuse suurendamine
maailmas linnu- ja loodusturismitoodete kaudu, toodete pakkumine
lõpptarbijale jne. Turundustegevuste elluviimine on olnud õigustatud ja
andnud erakordselt häid tulemusi. Juba kahe aastaga oleme oma visioonile
väga lähedal või koguni selle täitnud. Meie kodulehte külastavad huvilised
üle kogu maailma. Meie trükiseid ja uudiskirju peetakse väga sisukateks ja
professionaalseteks, statistika ja tagasiside näitab, et meie müügisõnum on
õigesti fokusseeritud ja meid leiavad üles õiged sihtturud. Oluliselt on
paranenud koostöö ka ristturunduse osas teiste webi haldajate ning
ettevõtjatega nii Eestis kui välismaal. Firma omab väga head mainet
Euroopas, aga ka mujal maailmas. Huvi Eesti linnuvaatlus- ja loodusreiside
järele on selgelt kasvamas.

Edukaks on osutunud ka messitöö tulemused. Mõne nädala pärast osaleme juba
kolmandat korda väljapanekuga maailma suurimal linnuturismimessil
Suurbritannias. Kui aastal 2008 olime uustulnukad, siis eelmisel aastal
otsis juba enamus inimesi meie messipinna üles konkreetse reisiplaani
eesmärgil. Meie trükiste ja Eesti looduse vastu tundis eelmisel aastal huvi
ka messi peakorraldaja Tim Appleton isiklikult. Birdfair toetab igal aastal
müügituludest laekunud rahadega erinevaid linnukaitseprojekte üle kogu
maailma. Arendasime vestlusringis põgusalt teemat tulevikus ka Eestis midagi
Birdfairi abiga ära teha. Tim Appleton suhtus sellesse ideesse igati
positiivselt ja julgustas pöörduma antud teema puhul Birdlife International
juhtkonna poole, kes on otsustajaks pooleks. Kuna lendorav ja Eesti on
saanud suure tähelepanu osaliseks, arendame kindlasti kohapeal diskussiooni
edasi.

Meid on kutsutud osalema sarnastele messidele ka Ameerikas, Rootsis,
Hollandis ja Itaalias.

Siiralt tänades kõiki häid koostööpartnereid, kes meisse on uskunud!

Marika Mann
Estonian Nature Tours tegevjuht

Monday, August 2, 2010

Client Comments

"Thank you for a great holiday. We had a fantastic time. Margus was a great and knowledgeable guide and the bus driver was excellent. The holiday went well and the food was very good especially the farms. The change to Troffee hotel was great. It is a fantastic place to stay with many birds to see. Your skill in organising the trip was well recommended and we look forward to seeing you again in the future. I will keep in touch." D.B. / Spring 2009 RSPB North West Surrey Local Group /