Friday, January 6, 2012

Uued liigid 2011 / New Species 2011

Kanada kurg, Sandhill Crane (Grus canadensis) / Wikipedia

Eelmisel aastal leidsid teadlased kokku 39 seni Eesti floorale ja faunale varem tundmatut liiki.

Tänavu registreeritud uute liikide seas annavad tooni seni meie looduses avastamata samblikud - nende nimistu täienes pea paarikümne liigi võrra. Enamik kaardile kantud samblikest ja sammaldest on juba aastaid varem leitud, kuid kuna nende liigi määramine on aeganõudev, jõuti need ametlikult kinnitada alles sel aastal. Arvukamalt lisandus liiginimestikku ka uusi liblikaid – koguni kümme uut liiki. Kui näiteks samblikuliike on Eestist leitud juba üle 950 ja erinevaid liblikaid üle 2400, siis Eestis nähtud linnuliikide hulk tõusis tänu kahele kaugele eksikülalisele 382-ni.

Vee-elukad: elegantne krevett (Palaemon elegans), pruunvetikas (Punctaria tenuissima), dinoflagellaat (prorocentrum lima), harrise mudakrabi (Rhithropanopeus harrisii)

Linnud: sõnnpea-sõtkas (Bucephala albeola), kanada kurg (Grus canadensis)

Liblikad: Coleophora prunifoliae, Scrobipalpa murinella, Oegoconia deauratella, Dichrorampha teichiana, Ecpyrrhorrhoe rubiginalis, Eublemma purpurina, Catocala electa, Coleophora obscuripalpella, Coleophora ptarmicia, Monochroa arundinetella

Seened: Pilati riisikas (Lactarius pilatii)

Pilati riisikas, Milkcap (Lactarius pilatii) / Wikipedia

Taimed: Vesitarn (Carex aquatilis)

Samblad: flörke ümarkupar (Microbryum floerkeanum), Lecanora epibryon, lubi-rähksamblik (Catapyrenium daedaleum), madjari porosamblik (Cladonia magyarica), Lecania sambucina, Polyblastia sendtner, Stirtoni krussik (Zygodon stirtonii), Lecanora zasterae, Catillaria atomarioidesm Lecanora persimilis, Micarea lithinella, Opegrapha calcarea, Thelidium papulare, Verrucaria hochstetteri, Agonimia vouauxii, Staurothele rupifraga, Lecania sylvestris, Kuldne turbasammal (Sphagnum pulchrum), Lepraria celata, tardsamblik (Leptogium intermedium), Arthonia arthonioides, Arnelli allikasammal (Philonotis arnelli), mägikeerik (Syntrichia montana), Lecanora zasterae.

Allikas: Ulvar Käärt / Eesti Päevaleht 05.01.2012 (artikli sisu lühendatud kujul)

New Species 2011

Sõnnpea-sõtkas, Bufflehead (Bucephala albeola) / Wikipedia

Last year scientists discovered all together 39 so far undetected species, new to Estonia’s flora and fauna.

Among the newly registered species the largest proportion belongs to lichens – their list was complemented with almost couple of dozens species. Major part of the lichens and mosses, registered on the map, have been first found years ago, but since exact determination is time-consuming, the new species were officially confirmed no later than this year. The number of new butterfly taxons was also remarkable – outright 10 new species. While there are over 950 lichen species and about 2400 butterfly and moth species in Estonia, then the total number of bird species reached 382 due to 2 new accidental visitors.

Water creatures: Elegant Shrimp (Palaemon elegans), brown alga (Punctaria tenuissima), dinoflagellate (Prorocentrum lima), Estuarine (Harris’) mud crab (Rhithropanopeus harrisii)

Birds: Bufflehead (Bucephala albeola), Sandhill Crane (Grus canadensis)

Butterflies: Coleophora prunifoliae, Scrobipalpa murinella, Oegoconia deauratella, Dichrorampha teichiana, Ecpyrrhorrhoe rubiginalis, Eublemma purpurina, Catocala electa, Coleophora obscuripalpella, Coleophora ptarmicia, Monochroa arundinetella


Ecpyrrhorrhoe rubiginalis / Wikipedia

Fungi: Milkcap (Lactarius pilatii)

Plants: Water Sedge (Carex aquatilis)

Mosses: Microbryum floerkeanum, Lecanora epibryon, Earth Lichen (Catapyrenium daedaleum), Cup Lichen (Cladonia magyarica), Lecania sambucina, Polyblastia sendtner, Zygodon stirtonii, Lecanora zasterae, Catillaria atomarioidesm Lecanora persimilis, Micarea lithinella, Opegrapha calcarea, Thelidium papulare, Verrucaria hochstetteri, Agonimia vouauxii, Staurothele rupifraga, Lecania sylvestris, Sphagnum pulchrum, Lepraria celata, Leptogium intermedium, Arthonia arthonioides, Arnell's Apple-moss (Philonotis arnelli), Intermediate screw moss (Syntrichia montana), Lecanora zasterae.

Source: Ulvar Käärt / Eesti Päevaleht 05.01.2012 (original text abbreviated)

No comments:

Post a Comment