Wednesday, January 25, 2012

European Mink is Critically Endangered / Euroopa naarits on äärmiselt ohustatud liik

European Mink / Wikipedia

On November 10th, 2011 the IUCN Red List Working Group (www.redlist.org) publicized the latest update of the IUCN Red List of Threatened Species™, that illustrates the efforts undertaken by the organization and its partners to review by now more than 61,900 species, results of the assessment of their conditions and conservation status. According to this evaluation European Mink was moved to the ‘critically endangered’ category, which means that the species is considered to be in etremely high risk of extinction. 8 more carnivore species throughout the whole world are in similar risk category. In Europe all together 4 mammal species, among them 2 carnivores share the same status: Iberian Lynx and Mediterranean Monk Seal. From all Estonian fauna only European Eel is in the same category.

Moving European Mink into the critically endangered category does not mean so rapid worsening of this species’ state from the previous assessment in 1996. Even then it was quite clear that it deserves higher conservation degree, but due to the lack of adequate field data from Russia it was impossible to prove the presumption and the European Mink was left in the lower category of ‘endangered’ species. Now the real situation is quite clear and the assessment is available on the Red Data site:
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/14018/0


European Mink / Jonathan Hall


In Estonia remarkable results have been achieved in conservation activities of the species. As much as half of global artificial population of European Mink is kept in Tallinn Zoo and one of the most successful special protection activities is repopulation of the species to the Hiiumaa Island. By now similar activities have taken place in Spain, Germany and France.

Source: Tiit Maran, Chairperson of the Foundation Lutreola

In May 2010 Jonathan Hall, www.mammalwatching.com , was thinking about trying to see a Eurasian Flying Squirrel and not having much luck getting information on where to look in Finland. And then Estonian Promotional tour report arrived. It was a sign for Jon. A few days later he had arranged a long weekend to look for the Squirrel and also European Mink. „Estonia has the potential to become one of the best, if not the best destinations in Europe to see large mammals,“ he said after the trip.
Read his tour report here...

Read more about BBC Wildlife and mammalwatching.com visit to Estonia here...

European Mink / Wikipedia

Euroopa naarits on äärmiselt ohustatud liik

10. Novembril 2011. avalikustas Maailma Looduskaitseliidu Punase Raamatu
toimkond (www.redlist.org) oma selleaastase liikide seisundi hinnangute kaasajastamise tulemused. Selle hindamisega on nüüdseks objektiivsete kriteeriumite järgi hinnatud maailmas kokku 61 900 liigi liigikaitseline olukord.

Seekordse hindamise tulemusel tõsteti Euroopa naarits äärmiselt ohustatud
liigi (critically endangered) kategooriasse. Sinna kuulumine tähendab, et liiki peetakse äärmiselt suures väljasuremisohus olevaks. Kõikidest maailma kiskjatest peetakse sama kriitilises seisus olevaks veel kaheksat kiskjaliiki. Euroopas on kõikidest imetajatest naaritsa kõrval nii kehvas seisus neli ja kiskjatest kaks liiki: ibeeria ilves ja vahemere munkhüljes. Eesti faunas esinevatest liikidest on samasse kategooriasse praeguseks veel arvatud vaid angerjas. Naaritsa nihutamine äärmiselt ohustatud liigiks ei tähenda otseselt seda, et, alates eelmisest liigi seisundi globaalsest hindamisest 1996. aastal, oleks ta olukord hüppeliselt halvenenud. Ka siis avaldati kahtlust, et naarits võib tegelikult kuuluda äärmiselt ohustatud liik, kuid küllaldaste andmete puudumine Venemaalt ei võimaldanud seda tõestada ning naarits jäeti madalamasse, eriti ohustatud (endangered) liikide kategooriasse. Tänavuses hinnangus sisalduvad varem puudunud andmed ning see võimaldas esile tuua liigi tegeliku seisundi.

Naaritsa praegune ohustatuse hinnang on kättesaadav Punase nimistu
kodulehelt:
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/14018/0

Eestis tehtud naaritsa alalhoiualasel tegevusel on märkimisväärne roll selle liigi kaitsel. Tallinna loomaaias peetakse ligi poolt naaritsa globaalsest tehisasurkonnast ning Hiiumaal naaritsa asurkonna loomine on üks edukamaid naaritsa liigikaitselisi ettevõtmisi. Tänaseks on samalaadsed liigikaitselisi ettevõtmisi algatatud ka Hispaanias, Saksamaal ja Prantsusmaal.

Allikas: Tiit Maran SA Lutreola juhataja

No comments:

Post a Comment