Monday, January 16, 2012

Aasta lind 2012 on tüll / Bird of the year 2012 is Plover

Tüll (väike- ja liivatüll)

Liivatüll / Ringed Plover / Wikipedia

Eesti Ornitoloogiaühing valis 2012. aasta linnuks tüllid. Eestis pesitseb neid kaks liiki – liivatüll ja väiketüll. Nad on välimuselt väga sarnased, kuid eluviisilt erinevad: liivatüll on levinud rannikul, väiketüll elutseb aga peamiselt tehismaastikes. Mõlemaid pesitseb Eestis umbes 1000-2000 paari ning nad on ka väikesearvulised läbirändajad. Kui väiketülli arvukus püsib pärast suurt langust 1990. aastatel Eestis ja kogu Euroopas stabiilsena, siis liivatülli arvukus on viiekümne aasta jooksul vähenenud neli korda ning vähenemine jätkub.

Väiketüll / Little Ringed Plover / RSPB

Ehkki nad tegutsevad sageli inimeste läheduses, ei tunta neid liike kuigi hästi ja nende elust teatakse üsna vähe nii meil kui mujal Euroopas. Tegemist on põnevate lindudega, kelle omapärane käitumine ja pesitsusbioloogia väärivad suuremat tähelepanu. Seetõttu on tüllide aastal kavas koos linnuhuvilistega uurida ja tutvustada tüllide elu, elupaiku, pesitsusökoloogiat ja rännet.

Eesti Ornitoloogiaühing valis aasta linnu juba 18. korda. Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada avalikkusele üht meil esinevat linnuliiki või liigirühma ning kaasata loodushuvilisi aasta linnu uurimisse ja kaitsesse. Käesoleva aasta ja varasemate aasta lindudega saab tutvuda EOÜ kodulehel www.eoy.ee/aastalind.

Allikas: Eesti Ornitoloogiaühing


Ringed Plover and Little Ringed Plover


Väiketüll / Little Ringed Plover / Wikipedia

Plovers were chosen by Estonian Ornithological Society to be the birds of the year 2012. There are two of them breeding in Estonia - Ringed Plover and Little Ringed Plover. They are very similar in their external look, but with different way of living. Ringed Plover is prevalent on the coast, as Little Ringed Plover has spread mainly in cultural and artificial landscapes. The number of both species in Estonia stays between 1000 and 2000 breeding pairs and there is also a small number of migrating birds. While the number of Little Ringed Plover has stabilized in Estonia as throughout Europe after the big decline in 1990-ies, then the number of Ringed Plover has fallen four times during the latest 50 years and they continue to decrease.

Liivatüll / Ringed Plover / Wikipedia

Although these birds occupy areas quite close to human settlement, people commonly do not recognize them readily, neither do they know much about their activities and this holds here as well as in the whole Europe. Nevertheless these are pretty amazing birds, whose peculiar habits and breeding ecology deserve much more attention. Therefore the plans are to together with bird-lovers to research the life-cycle, habitats, breeding ecology and migration of Plovers and introduce them to the wider audience.

Estonian Ornithological Society has elected different birds of the year for 18 years already. The purpose of these choices have been to introduce a bird species or a group of species and involve nature lovers in the research activities and protection of that particular subject. One can find material about all these species from the homesite of EOÜ (Estonian Ornithological Society) at www.eoy.ee/aastalind

Source: Estonian Ornithological Society

No comments:

Post a Comment