Thursday, December 22, 2011

Merry Christmas and a Happy New Year! Rahulikke jõule ja õnnelikku uut aastat!


We’ll give you a photo-gallery for Christmas, click here to see it...

Santa’s helpers hurry-scurry out there. Have a look...
Today, at 7:29 winter began. Trees and ground are covered with frost, but still no snow. Whooper Swans are still here and there has seldom been so vast a December flood in the floodplain of the River Kasari (Matsalu National Park). Usually you can enjoy such a view in early April!

Nature is playing tricks and it happens also in Estonia, although here it is unbelievably lovely. It is cosy and safe in Estonia. We have four seasons, plenty of space and quietness and unspoiled nature. Although it takes no more than a few hours to drive from one end of Estonia to another, no matter in which direction, you realize - when you are once there - that it takes more than a couple of days to wander around locally. Swamps and bogs, floodplains and sea-shore meadows, old-growth forests and reed-beds, sea and coastal dunes, Northern and Western klint, a multitude of small islets in the West and hill country in the South – so much surprise and variability our small country has to offer.

One more thing that makes Estonia really special: these are people who care about their assets and give their best to preserve this wealth for their descendants. Nature conservation in Estonia is motivated and strong.

For many years I have had the opportunity to bring people closer to nature and to do so has been a real honour and privilege. Exploring new species and habitats together only nourishes the pleasure in my heart.

Hereby I’d like to express my gratitude to each and every client (also to all the intended ones) for helping me to open my eyes and my heart and teaching me to be proud of my country!

On behalf of the Estonian Nature Tours´ team
Marika Mann

Rahulikke jõule ja õnnelikku uut aastat!

Kingime teile jõuludeks pildigalerii, seda näed siit...

Päkapikud sebivad ringi. Vaata...

Täna hommikul kell 7.29 algas talv. Õues on puud ja maapind härmatanud, kuid lund pole ikka veel. Laululuiged alles rändavad ja üleujutus Kasari luhas (Matsalu rahvuspargis) pole kunagi enne nii suur olnud detsembrikuus. Tavaliselt saab sellist vaatepilti nautida aprilli alguses.

Loodus teeb trikke ka Eestimaal, kuid siin on see ütlemata armas. Eestis on mõnus ja turvaline elada. Meil on neli aastaaega, palju ruumi ja vaikust ning rikkumata loodust. Kuigi läänest itta ja põhjast lõunasse sõitmiseks kulub vaid mõni tund, mõistad kohapeal ringi liikudes, et isegi mõnest päevast jääb väheks. Sood ja rabad, luhad ja rannaniidud, ürgmetsad ning roostikud, meri ja liivarannad, pankrannik põhjas, rohkesti väikesaari läänes ning kuppelmaastik lõunas – nii palju erinevat ja rohkesti üllatusi on sel väikeriigil pakkuda.

On veel üks asi, mis Eesti eriliseks teeb. Paljud inimesed hoolivad sellest, mis meil on ja üritavad oma tegevusega neid rikkusi ka järeltulevatele põlvedele säilitada. Eestis on looduskaitsel tugev jõud.

Juba aastaid on mul olnud võimalus tuua inimesi loodusele lähemale ning see on olnud väga suur rõõm ja au. Üheskoos uusi liike ja elupaiku avastades hea tunne südames ainult suureneb.

Suur tänu kõigile partneritele ja klientidele (ka tulevastele), kes te olete aidanud mul silmi ning südant avada ja õpetanud oma maa üle uhkust tundma!

Estonian Nature Tours´i nimel

Marika Mann

1 comment:

  1. eToro is the #1 forex broker for beginner and established traders.

    ReplyDelete